Ceník

Kurzovné*
1h/týdně = 1.800,-(pol.)
2h/týdně = 3.100,- (pol.)
3-4h/týd. = 4.200,- (pol.)

I.pololetí je od 18.9.2023 - 31.1.2024 (úhrada do 18.9.2023)
II.pololetí je od 1.2.2024 - 14.6.2024 (úhrada do 1.2.2024)

Děti do 6let mají možnost vyzkoušet kurz(y) na 1 měsíc 
1h/týdně = 500,-(měs.)
2h/týdně = 800,- (měs.)
3-4h/týd. = 1.100,- (měs.)

Závěsná akrobacie   (kapacita max. 4 osoby v lekci) = 2.000,-/10 lekcí
Jednorázové vstupné
150,-/hod. jednorázový vstup do pravidelných kurzů a lekcí

PRONÁJEM HERNIČKY: 
250,-/hod. + 150,-/každá další započatá hodina
(cena je stejná pro jedno i více dětí, maminky si pronájem mezi sebou rozpočítají)

Privátní posilovna s dětským koutkem
Permanentky: 
1.200,-/10 vstupů/3 měs.
* 1.000,-/10 vstupů
700,-/5 vstupů/1 měs.

Jednorázový vstup: 
180,-
* 120,-

Vstup: 
55min

* Zvýhodněné ceny pro kurzisty a rodiče našich kurzistů. 
NOVĚ zvýhodněná cena i na dopolední cvičení.
* V případě absencí mají děti možnost náhrad v jiných lekcích, v rámci daného pololetí.

Platební údaje (bankovní převod)
číslo účtu: 670100-2206426567/6210
variabilní symbol (děti): datum narození dítěte ve formátu DDMMRR  
variabilní symbol (dospělí): 202324
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení kurzisty, název kurzu(ů)
STORNO podmínky - účastníkovi kurzu nevzniká nárok na navrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. O vrácení kurzovného je možno požádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění (více než 6 týdnů) nebo v případě vážného úrazu účastníka, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Stornovací poplatek v tomto případě činí 25 % ze zůstatku ceny kurzovného. V případě, kdy jsou kurzy zrušeny z důvodů nezaviněných RDC studiem (např. uzavření studia na základě opatření MZ, vlády, KHS, MSK, havárie, apod.), se náhrada za lekce neposkytuje a kurzovné je platné v plné výši. Odesláním platby souhlasím se stornovacími podmínkami.
Vyhledávání